Välkommen till brillan.se!

Sidan är under uppbyggnad

Var hälsad, cybernaut! Välkommen till brillan.se – min personliga nätplats, som jag ämnar tillägna mina olika intressen. Tanken är att lägga till nytt innehåll löpande. Detta kan komma att röra sig både om mer subjektiva ting såsom anbefallningar, debattartiklar, och essäer, eller mer objektiva resurser såsom lektioner, listor, eller statistiska sammanställningar.